Rondom BDE
      informatie over bijna-doodervaringen

Bijna-doodervaringen bij kinderen

 


 over BDE | BDE bij kinderen | boek 'Ineens geen kind meer' | gevolgen voor de partner | hulpverlening | artikelen | contact | home

 

Partner zijn van een BDE'er

Als partner heb je veel toe te voegen aan het proces van een BDE'er. Je kunt de BDE'er bijstaan om opnieuw zijn/haar plek te vinden in de wereld. Tegelijkertijd kan dit proces een grote invloed hebben op jezelf en de relatie. Hoe ga je daarmee om?

Veel BDE'ers hebben na hun ervaring intense emoties en gevoelens, bijvoorbeeld heimwee naar de andere wereld, eenzaamheid, depressieve momenten of stemmingswisselingen. De verwerking van een BDE is een intensief proces, dat maanden tot soms wel jaren kan duren. Als partner kun je de BDE'er helpen bij het hervinden van veiligheid en geborgenheid. Dat vraagt dat je openstaat voor de ervaring en deze erkent als een ingrijpende gebeurtenis. Je bent als partner een veilig baken wanneer je kunt luisteren naar wat de BDE'er te vertellen heeft.

Als partner heb je het voordeel dat je met beide benen in het dagelijks leven staat. Je bezit de vaardigheid en de vanzelfsprekendheid om het leven op een aardse manier te benaderen. Hiermee kun je de BDE'er helpen bij het terugkeren uit de ‘hemelse’ ervaring naar de aardse werkelijkheid en voor de BDE'er een voorbeeld zijn in het oppakken van het dagelijkse ritme.

Er zullen echter momenten zijn dat luisteren naar elkaar en het verwerken van alle indrukken en gevoelens niet gemakkelijk gaat. Door onder meer onbegrip, boosheid of verdriet kan de relatie onder druk komen te staan. Het is belangrijk te beseffen dat een BDE ook voor de partner enorme consequenties heeft, zoals:

- overvallen worden door de ervaring en niet weten wat dit inhoudt
- moeite hebben met de acceptatie van een BDE in het algemeen
- moeite hebben met inleven in de gevoelens en emoties van de BDE'er
- moeite hebben met het gedrag van de BDE'er (met name afwijzing en vervreemding)
- het verwarrend vinden dat de BDE'er na de ervaring is veranderd
- beseffen dat de relatie is veranderd en om een nieuwe invulling vraagt van beiden

Door al deze veranderingen kun je als partner behoorlijk heen en weer geslingerd worden in gevoelens en geconfronteerd met vragen als:

- hoe help ik de BDE'er bij het verwerkingsproces?
- komt de BDE'er ooit door de moeilijke periode heen?
- hoe verloopt de relatie, de intimiteit?
- wat zijn de gevolgen van de BDE en wat moet ik daarmee?

Het is belangrijk dat je als partner kunt terugvallen op iemand om te praten over je eigen moeilijkheden, dat er hulp en ondersteuning is.