Rondom BDE
      informatie over bijna-doodervaringen

Bijna-doodervaringen bij kinderen

 


 over BDE | BDE bij kinderen | boek 'Ineens geen kind meer' | gevolgen voor de partner | hulpverlening | artikelen | contact | home

 

BDE bij kinderen

Een BDE bevat bij kinderen dezelfde elementen als bij volwassenen. Maar kinderen beleven een BDE anders.

Aspecten die kenmerkend zijn voor een kinder-BDE:

- veel kinderen zien engelen of een lichtwezen dat een soort van ouderrol vervult
- vooral jonge kinderen kunnen een terugblik krijgen naar vorige levens
- kinderen krijgen vaker dan volwassenen een vooruitblik op hun leven
- veel kinderen keren terug omwille van hun ouders
- de grens tussen leven en dood is na de ervaring verdwenen
- kinderen trekken zich de ervaring zeer persoonlijk aan
- het zelfbeeld raakt verstoord
- gevoelens rondom de BDE zijn vaak te overweldigend

Juist voor kinderen kunnen de gebeurtenissen rondom een BDE zodanig ingrijpend zijn dat zij de ervaring niet kunnen verwerken. Hoe kinderen omgaan met de ervaring hangt af van een aantal factoren:

- de schokkende gebeurtenis die aan de BDE vooraf ging
- de diepte van de BDE
- het ontwikkelingsniveau van het kind
- het temperament van het kind
- de opvang na de BDE

Het is voor veel kinderen niet eenvoudig om met een BDE om te gaan; de meesten ontkennen of negeren wat hen is overkomen. Met gevolg dat bij veel kinder-BDE'ers slechts aan het beeld van de nawerkingen is af te leiden dat zij nabij de dood zijn geweest. Dit beeld van nawerkingen kan echter gemakkelijk verward worden met gedragsstoornissen als ADHD, ADD of PDD-NOS. Om onjuiste diagnoses te voorkomen zullen ouders en hulpverleners bekend moeten zijn met een BDE, en het gedrag dat een kind na een dergelijke ervaring laat zien.

Lees meer over: Beeld van nawerkingen bij kinderen na een BDE

Onbekendheid met een BDE kan ook leiden tot mystieke interpretaties als 'nieuwetijdskind' of 'indigokind'; deze zullen zich vooral voordoen wanneer het kind paranormaal gevoelig is, erg intuïtief of snel overprikkeld.

Lees meer over: Nieuwetijdskind? Of signalen dat het kind een bijna-doodervaring heeft gehad?

BDE rond de geboorte

Ook tijdens of kort na de geboorte kan zich een BDE voordoen, bijvoorbeeld wanneer de bevalling zwaar of langdurig is of wanneer er complicaties zijn.

Tijdens een BDE is de ruimtelijke beleving (zonder tijd, structuur of begrenzing) voor een baby zeer intens en het kind neemt die beleving mee wanneer het terugkeert naar het leven. Er is een overweldigend besef van zowel opgaan in het niets als één zijn met alles - en dat kan zeer beangstigend zijn. Want een dergelijk besef maakt het bijna onmogelijk om een 'ik' te ervaren, en om verbinding te leggen met het eigen lichaam, de wereld en de mensen daarin (de ouders). Dit wordt vaak als eerste zichtbaar door hechtingsproblemen.

Om negatieve gevolgen voor de persoonsontwikkeling te voorkomen is vooral bij baby's begeleiding na een BDE noodzakelijk. Is het echter vaak al moeilijk om bij kinderen te achterhalen of er sprake is geweest van een BDE, bij baby’s is het bijna onmogelijk. We kunnen hen er niet naar vragen, zij zijn niet in staat om woordelijk te vertellen wat hen is overkomen. Juist bij baby’s zullen we dus moeten afgaan op het beeld van nawerkingen.

Lees meer over: Beeld van nawerkingen bij baby's na een BDE